NÓNG : Cựu Chủ Tịch Thành Phố Ɓị Вắτ ƈʜỉ Đứng Tên Chính Chủ Chiếc Xe Có Giá Τɾị Thấp Nhất Trong Dàn Xe Ước Tính Hơn 20 Tỷ Đồng.

tin mới

ᴛʀᴏɴɢ số 𝟺 ᴄʜɪếᴄ ôᴛô ᴄᴏɴ ᴍà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ ɴɪêᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴛʀị ɢɪá ướᴄ ᴛíɴʜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ᴛỉ đồɴɢ, ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ ᴘʜạᴍ ʜồɴɢ ʜà ᴄʜỉ đứɴɢ ᴛêɴ ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴄó ɢɪá ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟺-𝟻, ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴛốɴɢ đạᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴘʜạᴍ ʜồɴɢ ʜà – ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ ᴋɪêᴍ ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ ᴄũɴɢ đã ɴɪêᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴍộᴛ số ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄùɴɢ 𝟺 ᴄʜɪếᴄ ôᴛô ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ôɴɢ ʜà ở địᴀ ᴄʜỉ 𝟹𝟹𝟾, đườɴɢ ʙᴀᴏ ʙɪểɴ ᴛʀầɴ ǫᴜốᴄ ɴɢʜɪễɴ, ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ để đưᴀ ᴠề ᴛʀụ sở ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ ɴɢàʏ 𝟷𝟼-𝟻, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ʙɪểɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙị ɴɪêᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜì ôɴɢ ᴘʜạᴍ ʜồɴɢ ʜà ᴄʜỉ đứɴɢ ᴛêɴ ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴠɪɴғᴀsᴛ ʟᴜx sᴀ𝟸.𝟶 ʙảɴ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ôɴɢ ʜà đứɴɢ ᴛêɴ ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số 𝟷𝟺ᴀ-𝟻𝟼𝟸.𝟾𝟾 ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ᴠɪɴғᴀsᴛ ʟᴜx sᴀ 𝟸.𝟶, đượᴄ sảɴ xᴜấᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà đăɴɢ ᴋý ʟầɴ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟷 (ᴘᴠ – ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ ôɴɢ ʜà đã ɴɢʜỉ ʜưᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜế độ). ɴɢᴏàɪ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙảɴ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ᴄủᴀ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ ᴄó ɢɪá ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷,𝟾 ᴛỉ đồɴɢ.

ᴄʜɪếᴄ ᴍᴇʀᴄᴇᴅᴇs-ʙᴇɴᴢ ᴇ𝟹𝟶𝟶 ᴀᴍɢ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số 𝟷𝟺ᴀ-𝟸𝟻𝟼.𝟿𝟿 đứɴɢ ᴛêɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴛʜáɪ ʜà ᴄó địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ ᴘʜố ᴀɴʜ Đàᴏ, ᴘʜườɴɢ ʙãɪ ᴄʜáʏ, ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ. xᴇ đượᴄ sảɴ xᴜấᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼 ᴛạɪ Đứᴄ ᴠà đăɴɢ ᴋý ʟầɴ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟽-𝟸𝟶𝟷𝟽. ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ ɴɢᴏàɪ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽, ᴄó ɢɪá ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸,𝟿𝟻 ᴛỉ đồɴɢ.

ᴄʜɪếᴄ ʟᴇxᴜs ᴇs 𝟹𝟶𝟶ʜ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số 𝟷𝟺ᴀ-𝟹𝟾𝟾.𝟹𝟾 ᴅᴏ ʟê ᴛʜị ᴛʜúʏ ʟɪêɴ, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛổ 𝟹, ᴋʜᴜ 𝟾, ʜồɴɢ ʜảɪ, ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ đứɴɢ ᴛêɴ ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ. ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ sảɴ xᴜấᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴛạɪ ɴʜậᴛ ʙảɴ, đăɴɢ ᴋý ʟầɴ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟼-𝟸𝟶𝟷𝟿. ɴɢᴏàɪ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ở ᴛʜờɪ đɪểᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ ᴄó ɢɪá ᴛʜàɴʜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹 ᴛỉ đồɴɢ.

ɴɢườɪ đứɴɢ ᴛêɴ ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ ᴄʜɪếᴄ ʟᴇxᴜs ʟx 𝟻𝟽𝟶 ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số 𝟷𝟺ᴀ-𝟸𝟹𝟹.𝟾𝟾 ʙị ɴɪêᴍ ᴘʜᴏɴɢ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ ʜà, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛổ 𝟾, ᴋʜᴜ 𝟸, ᴘʜườɴɢ ʙãɪ ᴄʜáʏ, ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ. ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ sảɴ xᴜấᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼 ᴛạɪ ɴʜậᴛ ʙảɴ, đăɴɢ ᴋý ʟầɴ đầᴜ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸-𝟸𝟶𝟷𝟼. ɢɪá ᴛʀị ɴɢᴏàɪ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼 ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ ɢầɴ 𝟷𝟶 ᴛỉ đồɴɢ.

Ôɴɢ ᴘʜạᴍ ʜồɴɢ ʜà (𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ʜồɴɢ ʜảɪ, ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ) ᴛừɴɢ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ. Đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟼-𝟸𝟶𝟷𝟺, ôɴɢ ʜà đượᴄ ʙầᴜ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ ᴋɪêᴍ ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ. ᴛʜáɴɢ 𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟶, ôɴɢ ɴɢʜỉ ʜưᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜế độ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟺-𝟻, ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ đã ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ôɴɢ ᴘʜạᴍ ʜồɴɢ ʜà – ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ, để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ”, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟸, đɪềᴜ 𝟹𝟻𝟼 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴄùɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠớɪ ôɴɢ ʜà ᴄòɴ ᴄó ʙùɪ sĩ ɢɪáᴘ – ɴɢᴜʏêɴ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ᴛᴜ ʙổ, ᴛôɴ ᴛạᴏ ᴄảɴʜ ǫᴜᴀɴ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ ᴠà ᴘʜạᴍ ᴛʜáɪ ᴅươɴɢ – ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ, ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ”, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟸, đɪềᴜ 𝟹𝟻𝟺 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Nguồn: Tuổi trẻ

Lan